เค้กหนอนไอดอลอเมริกันสุดเท่

นี่คือเค้ก American Idol ที่ฉันทำเพื่อวันเกิดเพื่อน เค้กหนอนผีเสื้อของ American Idol เหล่านี้มีวิวัฒนาการมาจากการบรรจุลูกกวาดไปจนถึงการใส่ไส้ ฉันโอ อ่านเพิ่มเติม